Vad kostar luft/vatten-värmepump?

Att installera en luftvattenvärmepump är en stor investering, men det kan också vara en bra sådan eftersom det kan sänka uppvärmningskostnaderna rejält. Eftersom det handlar om stora summor bör man vara väl påläst när man gör sitt val, för att få ut så mycket som möjligt av värmepumpen.

Vad kostar en luftvattenvärmepump?

Totalpriset för en luftvattenvärmepump ligger på ca 100 000 kronor. Ibland kan man komma undan lite billigare, och ibland kostar det mer. Priset avser både hårdvara och arbetskostnad för hantverkare som sköter installationen. Installationskostnaderna är som regel högre i storstäderna, och husets storlek kan påverka priset.

Själva pumpen kan kosta mellan 20 000 och 70 000 kronor, och ibland mer, men man bör tänka på att pris och kvalitet i många fall hänger ihop. Ungefär 25 % av totalpriset är arbetskostnad, och detta berättigar till ROT-avdrag. Med ROT-avdrag får man dra av halva arbetskostnaden med upp till 50 000 kr per person. Livslängden på aggregaten är enligt flera tillverkare ca 20 år. Kompressorn kan behöva bytas ut tidigare, och kostar runt 10 000 kronor. För fördjupning, läs den här guiden kring luft vattenvärmepump pris.

Vad bör man tänka på?

Det första man bör göra är att ta in offerter från flera olika företag och jämföra priser och tjänster. Det finns många företag som arbetar med värmepumpar idag, både stora och små. Ställ frågor, och låt gärna en installatör göra en besparingskalkyl för att få en uppfattning om hur mycket dina uppvärmningskostnader kommer att minska och hur lång tid det kommer ta för investeringen att betala sig.

Vissa företag är bara återförsäljare, andra sköter bara installationer och en del erbjuder allt. Det kan vara klokt att välja ett företag som erbjuder allt, för att slippa problem där till exempel olika installatörer skyller på varandra om något går snett. Det är viktigt att föra en dialog med leverantören och få skriftligt vad som ingår i offerten. Det som ska finnas med är själva pumpen, installationen av pumpen och installationen av inomhusmodulen som kopplas till det vattenburna värmesystemet.

Det är viktigt att man ställer frågor, och framförallt att man frågar när det är något man inte förstår. Eftersom det är en stor investering måste man vara på det klara med vad allt betyder, vad man kommer att få och vad man kan förvänta sig. Ibland kan man få ett bättre pris om man låter företagen slåss om att få en som kund, men man bör alltid välja det företag som känns bäst oavsett om man får ett bättre pris någon annanstans.

Att skriva avtal innan arbetet sätts igång är förstås viktigt, och man bör aldrig betala för något som känns osäkert. I avtalet ska alla viktiga punkter ingå, som vad det är som ska utföras, till vilket pris, vad det finns för tidsplan och även vad som sker om någon del av arbetet skulle försenas. Det förhindrar missförstånd och gör det betydligt enklare att få rätt vid en eventuell reklamation.