Frågor & svar

Det kan finnas många frågor när man funderar på att installera en luftvattenvärmepump. Frågorna är viktiga eftersom man bör sätta sig in noga i vad allt betyder när det handlar om en stor investering. Alla frågor är värda att ställa, och här finns några samlade som kan ge enkla svar på det man funderar över. Utförligare information finns att läsa under de andra flikarna. Tänk dock på att priser, förutsättningar och annat kan variera beroende på leverantör, typ av värmepump och läge. Ställ viktiga frågor direkt till leverantören för att få ett korrekt svar.

Hur fungerar en luftvattenvärmepump?

En luftvattenvärmepump använder sig av värme som finns lagrad i utomhusluften, och sprider värmen inomhus via ett vattenburet system.

 

Kan en luftvattenvärmepump ge värme även på vintern?

Ja, men verkningsgraden blir lägre när det är kallare. Är det riktigt kallt kan man behöva komplettera med annan värme.

 

Passar en luftvattenvärmepump för alla?

Har man inte redan ett fungerande vattenburet system för värmedistribution, eller funderar på att skaffa ett, kan en luft/luft-värmepump passa bättre. Dessa är dock känsligare för var modulen placeras eftersom värmen förs in via en fläkt och måste kunna nå alla rum för att fungera optimalt.

 

Vad kostar en luftvattenvärmepump?

Totalpriset för hårdvara och arbetskostnad för hantverkare som sköter installationen är ca 100 000 kronor. Priset kan både vara något lägre och något högre, och installationskostnaderna är i regel högre i storstäderna.

 

Får man använda ROT-avdraget när man installerar en luftvattenvärmepump?

Ja, arbetskostnaden berättigar till ROT-avdrag. Denna är ca 25 % av totalkostnaden. Med ROT-avdrag får man dra av halva arbetskostnaden med upp till 50 000 kr per person.

 

Hur lång livslängd har en luftvattenvärmepump?

Med korrekt underhåll kan livslängden för en luftvattenvärmepump ligga på 15-20 år. Livslängden på aggregaten är enligt flera tillverkare ca 20 år. Kompressorn kan behöva bytas ut tidigare, och kostar runt 10 000 kronor.

 

Hur mycket kan man sänka sina uppvärmingskostnader med en luftvattenvärmepump?

Beroende på förutsättningar kan man spara upp till 60 %. För en genomsnittlig svensk villa av normalstorlek brukar man säga att en luftvattenvärmepump kan halvera uppvärmningskostnaderna.

 

När kan man räkna med att gå med vinst med en luftvattenvärmepump?

Det beror på vilka förutsättningar man har, till exempel var man bor och hur stor energiförbrukning man har. Enligt en kalkyl där totalpriset för installation är 100 000 kr och man sparar 20 000 kronor per år i sänkta värmekostnader är investeringen betald på fem år.

 

Hur gör man för att ta reda på hur mycket man kan spara med en luftvattenvärmepump?

Låt en installatör göra en besparingskalkyl för att få en uppfattning om hur mycket uppvärmningskostnaderna kan sänkas, men kom ihåg att kalkyler kan bero på olika osäkra faktorer som elpris och ränteläge.

 

Hur hittar man det bästa priset för en luftvattenvärmepump?

Ta in offerter från flera olika leverantörer och jämför priser och tjänster. Kom dock ihåg att pris och kvalitet många gånger går hand i hand, men att dyrt inte per automatik betyder bra. Det viktigaste är man undersöker om företaget är pålitligt och att man är säker på att man får det man vill ha.

 

Vad ska man tänka på när man söker leverantör för luftvattenvärmepump?

Kontrollera om medlemskap i SVEP (Svenska Värmepumpföreningen) finns, det betyder att företaget är godkänt av branschorganisationen för företag som arbetar med värmepumpar. Det är viktigt att ställa frågor när det är något man är osäker på. Vid en så stor investering bör man ha koll på vad allt betyder, vad man kommer att få och vad man kan förvänta sig.

 

Hur vet man att leverantören är pålitlig?

Man kan till exempel be om referenser för att kunna kontrollera med tidigare kunder hur arbetet utförts, om de blivit nöjda med resultatet och ifall det har uppstått några problem i efterhand. Ett annat tips är att söka på företagets namn på nätet. Om tidigare kunder haft problem med företaget finns det en stor chans att de delat med sig av sina erfarenheter för att varna andra att gå i samma fälla.

 

Hur vet man att man får det man betalar för när man ska installera en luftvattenvärmepump?

Genom att skriva avtal där alla viktiga punkter ingår, som vad det är som ska utföras, till vilket pris, vad det finns för tidsplan och även vad som sker om någon del av arbetet skulle försenas. Det förhindrar missförstånd och gör det betydligt enklare att få rätt vid en eventuell reklamation.