Besparing

En luftvattenvärmepump är en bra investering för att sänka sina uppvärmningskostnader, speciellt om man redan har ett fungerande vattenburet system för värmedistribution. Hur mycket man kan spara beror på olika faktorer.

Läge och behov?

En luftvattenvärmepump kan hämta värme även ur minusgrader, men verkningsgraden blir lägre när det är kallt. Generellt kan man säga att besparingen blir högre ju längre söderut man bor, eftersom man kan behöva komplettera med annan värme när det är riktigt kallt på vintern. På sommaren är effektiviteten högst, och man kan till exempel enkelt och billigt värma upp en pool under det varma halvåret. En annan sak som påverkar kostnaderna är bostadens energiförbrukning. Det är installatörens/säljarens uppgift att anpassa värmepumpen efter husets behov.

Hur mycket kan man spara?

Beroende på ort och husets energiförbrukning kan man spara upp till cirka 60 procent. För en genomsnittlig svensk villa av normalstorlek brukar man säga att en luftvattenvärmepump kan halvera uppvärmningskostnaderna. Låt gärna en installatör göra en besparingskalkyl för att få en uppfattning om hur mycket uppvärmningskostnaderna kan sänkas, men kom ihåg att kalkyler kan bero på olika osäkra faktorer som elpris och ränteläge. Försäljare kan också tolka saker till sin egen fördel.

Hur lång tid tar det för en luftvattenvärmepump att betala sig?

Hur lång tid det tar för investeringen att betala sig beror på vilka förutsättningar man har och hur stor energiförbrukning man har. Om man räknar på att luftvattenvärmepumpen totalt kostar 100 000 kronor som investering, där man förstås också utnyttjar ROT-avdraget, och att värmepumpen sedan sparar 20 000 kronor per år i sänkta värmekostnader, har investeringen betalat sig på fem år. Med korrekt underhåll kan livslängden för luftvattenvärmepumpen ligga på 15-20 år, och redan efter fem år är det alltså ren vinst.

Hur kan man spara mer?

För att få ut ännu mer i form av sänkta uppvärmningskostnader bör man se över sin energiförbrukning. Det finns en rad åtgärder man kan göra för att sänka den. God isolering och energisnåla fönster är en fördel, eftersom det håller mer av värmen inne. Något lägre inomhustemperatur, att vädra snabbt i tvärdrag istället för att låta fönster stå på glänt och att dra för gardiner och persienner på natten för att behålla en del av den värme som försvinner ut genom fönstren kan också hjälpa till att minska kostnaderna. Att välja ett billigare elavtal sänker förstås också kostnaderna.