En värmepump luft/vatten är en effektiv lösning för dig som vill ha större kontroll över värmeförsörjning till hus eller villa. Med en luft/vattenvärmepump kan du sänka dina värmekostnaden med upp till 60 procent beroende på hur din energiförbrukning ser ut idag.

En värmepump som använder sig av luft/vatten fungerar enligt principen att värmen i luften utomhus sugs in och går genom en köldvätska som passerar en kompressor vilket gör att luften blir varm. Denna värme går sedan ut i ditt hus, som varmvatten och som värme genom radiatorer (element).

En värmepump luft/vatten kostar mellan 30 000 – 50 000 kr att köpa, plus ytterligare runt 10 000 kr att installera. Kostnaden sänks dock genom ROT-avdraget som halverar arbetskostnaden för att installera en luft/vattenvärmepump.

Test Värmepump Luft/Vatten

Här kan du göra vårt ”Test värmepump luft/vatten” och se om det är en värmepump som passar dig